Vías de contacto:

correo electrónico estudantesconservacion@gmail.com

facebook Estudantes da Escola Superior de Conservación de Bens Culturais

twitter @CREstudantes

lista de correo http://groups.google.com/group/estudantesconservacion

Advertisements