Esta Asemblea foi constituída o 12 de marzo de 2012 pola unión dos alumnos de todos os cursos da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

Convócase sen data previa, a petición de calquera alumno que precise o acordo do resto de compañeiros en relación a un asunto de interese común.

Historia

Advertisements