Manifestos que subscrebe a Asemblea de Alumnos da ESCRBC: