Posicionamentos favorables á integración no sistema universitario.

Blogs

Universidade xa!
Dramaloxía
Enmudecidos

Plataforma Galega pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade:

PechArte

Xunta de Persoal Docente Non Universitario:

Escola Superior de Conservación de Bens Culturais de Galicia:

Plataforma por la Integración de las EEAASS en el Sistema Universitario:

Directores das Escolas de Conservación na defensa do Título de Grao:

Asociación de Conservadores – Restauradores de España:

Escola d’Art i Superior de Disseny de València:

Escola Superior de Disseny de les Illes Balears:

Advertisements