Sentenza do Tribunal Supremo do 13/01/2012 pola que se estima en parte a impugnación pola Universidade de Granada do Real Decreto 1.614/2.009 do 26 de outubro, que estabeleceu o ordenamento das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola LOE, 2.2.006:

 
Consecuencias