Melloras para o alumnado.

Garantía de calidade:

As nosas titulacións estarán aprobadas pola ANECA, equiparando os nosos estudos aos plans europeos. Isto facilitaranos a mobilidade tanto a nivel estudiantil como laboral.

Mobilidade:

Acceso a becas Erasmus, Séneca, Convenios bilaterais e Leonardo.

Ampliación de estudos:

Acceso a mestrados universitarios (non a sucedáneos).

Doutoramento /Investigación:

Posibilidade de facer unha tese e doutorarnos para abrirnos camiño no mundo da investigación.

Recursos: 

Maior investimento económico, que nos permitirá a adquisición de material e melloras das instalacións, o que conleva unha maior calidade das nosas titulacións.

Acceso a bibliotecas, a novos espazos durante todo o día, e a unha conta de estudante para a utilización da internet.

Premio fin de carreira

Advertisements